A ceumed.eu üzemeltetője, a Ceumed Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes
adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és
azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő


Az adatok kezelője a Ceumed Kft. (székhely: 1138 Budapest Margitsziget Grand H 4/6.)

2. A kezelt adatok köre

Általános:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának
statisztikai adatai (Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze
személyes adatokkal.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával
történik.

Hírlevél feliratkozás esetén kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám.


3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, hírlevélre feliratkozott felhasználók,
valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A ceumed.eu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat
kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás,
statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan
formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

A ceumed.eu üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes
keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek
eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre
csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés
jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az
adatkezelő postai címén (székhely: H-1138 Budapest Margitsziget Grand H 4/6.), illetve
info@ceumed.eu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak
helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját
kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított
következő munkanapot követő 48 órán belül kerül sor.

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-68498/2013


7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.ceumed.eu tulajdonosa megsértette a személyes
adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó
részletes törvényi rendelkezéseket a Magyarországi személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit vettük alapul.

8. Egyéb rendelkezések:

A ceumed.eu tartalmaz más website-okra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a
személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget természetesen nem vállalunk.

Aceumed.eu fenntartja a jogot, hogy az olvasók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi
jogokhoz kapcsolódó adatok és információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a
jövőben megváltoztassa.