„Bio-Oil Pass the Oil” elnevezésű videós kampány Részvételi szabályzata

1. A kampány szervezője

A „Bio-Oil Pass the Oil” elnevezésű videós kampány (a továbbiakban „Kampány”) szervezője a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.) a továbbiakban: „Szervező”, a Facebook-on kampányt szervez.

A Szervező megbízottja a Kampány lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft., (székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lépcsőház földszint 1.;), a továbbiakban: „Lebonyolító”.

2. A kampány célja

A Kampány célja egy, a Bio-Oil márkát népszerűsítő videó elkészítése, melyet a Lebonyolító gyárt le a kiválasztott szereplők szelfi videóiból. A videóban a márka potenciális – az 5. pontban említett -felhasználói célcsoportjait megszemélyesítő karakterek (szám szerint 5 fő) megjelenítésén keresztül bemutatható a márka termékeire jellemző felhasználási módok sokszínűsége.

3. A kampány menete

A videó elkészítéséhez a Szervező a Lebonyolító közreműködésével egy online válogatást szervez, melyet Facebookon keresztül hirdet meg. A válogatás célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok a személyek, akik a márka célcsoportjait karakterizálják.

A válogatásra történő jelentkezés feltétele, hogy a Jelentkező 18 életévét betöltse – melyet a kampányban történő szereplésre kiválasztás esetén személyes okmányaival igazol, melyet beszkennelt formátumban eljuttat a Lebonyolító részére – és egy maximum 30 másodperces bemutatkozó videót küld a megadott e-mail címre, melyben a Jelentkező elmondja, hogy ő mire használná a Bio-Oil termékeit/miért próbálná ki szívesen.

A videót a jelentkezőknek a jelentkezz.biooil@clairandcurtis.com emailcímre kell elküldeniük, kizárólag nevük megadásával (egyéb személyes adat megadása kifejezetten tiltott!)

A csatolmány megengedett maximális mérete: 10 MB.

Amennyiben a video mérete ezt meghaladja a Jelentkező elküldheti a videót Google Drive, OneDrive, WeTransfer, vagy YouTube linkként is.

A videóban megjelölendő márkáról és a termékekről részletes információk itt olvashatóak: https://biooilhungary.hu .

A videó feltöltésével a Jelentkező nyilatkozik, hogy

– az általa feltöltött tartalom saját szerzői műve, harmadik személy jogától mentes, azon harmadik személynek nincsen semmilyen joga, vagyoni vagy egyéb igénye

– az által feltöltött tartalom 3. személy személyiségi jogait nem sérti, .

– fenti nyilatkozatainak valótlansága esetére felelősséget vállal a valótlan nyilatkozatából eredő minden kár megfizetéséért, valamint kötelezettséget vállal, hogy mentesíti a Szervezőt minden olyan igény alól, melyet a fenti nyilatkozatainak valótlansága illetve megszegése miatt harmadik személyek érvényesítenek a Szervezővel szemben.

Egy Jelentkező több videót is beküldhet.

A beküldött videókat a Lebonyolító moderálja, azaz megszűri és kizárja azon videókat, melyek:

– utalást tartalmaznak a Szervező termékeivel konkurens termékre vagy

– nem szerepel a képen BIo-Oil termék vagy

– erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző tartalmúak

– politikai, vallási célú tartalmúak

– nem a termékkel kapcsolatosak,

– atermék felhasználását illetően trágár, rasszista, vagy szexuális értelmezésű használatára vonatkoznak,

– 30 másodpercet meghaladó időtartamúak

– a beérkezett videóban szereplő Jelentkező egyik 5. pontban megjelölt karakterbe sem illeszthető bele

– vagy a fent írt feltételeknek nem felelnek meg.

 

4. A bemutatkozó videók elküldésének (feltöltésének) időtartama

A videók beküldése 2022.03.08. 12:00 óra és 2022.03.16. 23:59 óra közötti időtartamban lehetséges.

A fenti időtartamon kívül érkező videókat a Szervező nem veszi figyelembe.

 

5. A válogatásra várt karakterek leírása

A válogatásra előre meghatározott célcsoportokat képviselő karakterek jelentkezhetnek:

Várandós kismama

 • 20-35 éves kismama, láthatóan nagy pocakkal

Teltkarcsú, plus-size nő

 • 30-40 éves, csinos, plus-size nő, aki büszke a testalkatára

Testépítő férfi

 • 25-35 éves, izmos férfi

Sportoló nő

 • 25-35 éves sportos/sportoló nő, aki számára fontos a rendszeres, intenzív mozgás

Szakállas férfi

 • 30-45 éves szakállas férfi, aki számára fontos a gyakori szakállápolás

 

6. Szereplők kiválasztása

A beérkezett videókból a Lebonyolító megbízott kreatív csapata választja ki az alkalmasnak ítélt személyeket az öt célcsoportból. (továbbiakban szereplők) 5 szereplő és 5 tartalékszereplő.

A Jelentkezők kiválasztásuk esetén részt vesznek a Szervező megbízásából a Lebonyolító által elkészítésre kerülő a Bio-Oil terméket népszerűsítő kampány videóban (lásd: 7. pont).

A Lebonyolító 2022. március 18-ig emailben válaszüzenet formájában értesíti a kiválasztott szereplőket (tartalék szereplőket). Azon jelentkezőkkel, akik nem kerültek kiválasztásra a Lebonyolító és a Szervező levelezést nem folytat.

A lebonyolító a kiválasztott szereplőktől bekéri a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a szereplőnek

3 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, cím, mobiltelefonszám) emailben. A Szereplők az Értesítést követően kötelesek írásban nyilatkozni, hogy a kampány videóhoz szükséges selfie videó elkészítését vállalják, a kampány videóhoz szükséges selfi videó tekintetében a felhasználási szerződést megkötik a Lebonyolítóval, akként, hogy a videó tekintetében kizárólagos és korlátozásmentes felhasználási jogot engedélyeznek a Lebonyolító és a Szervező részére.

A személyes adatok megadását követően a Lebonyolító megküldi a szereplők részére a selfi video készítésére és felhasználási jogának átengedésére vonatkozó szerződést és a selfie videó készítéséhez szükséges részletes instrukciókat tartalmazó dokumentumot, melyet a szereplőnek 8 napon belül kell aláírva visszaküldeni postai úton a Lebonyolító részére.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy szereplővé történő kiválasztása esetén a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező és Lebonyolító általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul.

A Szervező kizárja a Jelentkezőt mint szereplőt, és a tartalék szereplőt lépteti elő:

 • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 •  amennyiben a szereplő nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a szereplő a megadott határidőn belül nem válaszol;
 • ha a kiválasztott szereplő nyilatkozik, hogy a szerződést nem kívánja megkötni vagy az előírt határidőben a szerződést nem küldi vissza
 • ha a szereplő a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy visszavonja

A tartalék szereplő a szereplővel azonos módon kerül értesítésre.

 

7. A kampány videó

A kampány videója az utóbbi időben az interneten elterjedt Pass the bottle challenge (https://www.youtube.com/watch?v=1q19EyeT1vM&t=1s) mechanizmusára épül, melyben a különböző célcsoportokat képviselő szereplők a Bio-Oil termékét „passzolják” át egymásnak és mindannyian más és más felhasználási módját mutatják be a terméknek.

A kiválasztott szereplőknek célcsoport specifikus ajánlás alapján kell elkészíteniük a Bio-Oil termék felhasználási módjait bemutató selfie videót a részükre megküldött részletes instrukciókat tartalmazó dokumentum alapján. A beküldés határideje március 27.

A szereplők részére, a szerződés aláírását követően egy ajándékcsomag kerül kiküldésre, mely tartalmazza a videóban is használandó terméket (nevezetesen a Bio-Oil Bőrápoló Olaj (Natúr) 60ml).

A Lebonyolító a hibás, vagy nem a megküldött dokumentációnak megfelelő selfie videó esetén felszólíthatja a szereplőt annak újbóli felvételére. Amennyiben a felszólításnak a szereplő nem tesz eleget, a Lebonyolító kizárja és a tartalék szereplőt lépteti elő.

A szereplők által beküldött selfie videókból illetve két fő médiaszereplő videójából a Lebonyolító gyártja le a végleges kampányvideót.

 

8. Szereplők díjazása

A szereplők a selfi videó elkészítése esetén egy 11.683 Ft értékű Bio-Oil ajándékcsomagban részesülnek, melynek tartalma:

 • 1 db Bio-Oil Bőrápoló Olaj (Natúr) 60ml
 • 1 db Bio-Oil Bőrápoló Olaj 60ml
 • 1 db Bio-Oil Gél Száraz Bőrre 100ml

Fentieken túlmenően a szereplők semmilyen díjazásra nem jogosultak, a selfi video felhasználási jogának ellenértékét is a fenti ajándékcsomag tartalmazza.

Az ajándékcsomag a selfi video feltöltését és lebonyolító általi jóváhagyását követően kerül postázásra a szereplő részére.

 

9. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a kampányt bármikor módosítsa, valamint, hogy a Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/biooilhungary) nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Kampány szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A videós kampány  jelen Részvételi szabályzata a Szervező weboldalán (ceumedika.hu) is megtalálható a kiválasztás megtörténtéig .

 

10. Az adatkezelés

Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Jelentkezőkkel szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A Szervező és a Lebonyolító a Kampányban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

 

10.1. Az Adatkezelő1 adatai:

Cégnév: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-897076

Képviselője: Vízkeleti Péter

Képviselő elérhetőségei: info@ceumed.eu

Az Adatkezelő2 adatai:

Cégnév: Clair&Curtis Communication Tanácsadó Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36.

Cégjegyzékszám: 01-09-882705

Képviselője: Simon-Tábori Éva Magdolna

Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com

 

10.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja Jelentkező önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelés joglapja a Szereplők esetében a szerződés megkötése ( GDPR 6. cikk (1) bekezdés B) pontja és a  az adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

 

10.3. Az adatkezelés célja

A Kampány lebonyolítása (beérkezett videók válogatása, kiválasztottak értesítése) szereplők esetében a díjazás megfizetése, adókérdések rendezése).

 

10.4. Az adatkezelés időtartama

A jelentkezők személyes adatai a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szereplők (tartalékszereplők) kiválasztásának napját követő 5. munkanapig, a szereplők, személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre.A tartalékszereplők adatai a szereplő által elkészített selfie videó jóváhagyásának napjáig kerülenk tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

 

10.5. Az Érintettek köre

A kampányban részt vevő természetes személyek.

 

10.6. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

Jelentkezők:

 1. a) név; b) e-mail cím;

Szereplők:

 1. a) név; b) e-mail cím;) mobiltelefonszám d) postai cím, e) adószám c) anyja neve d) születési hely , idő

 

10.7. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő1 (Szervező) info@ceumed.eu e-mail címre vagy az Adatkezelő1 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6. szám alatti postacímére vagy az Adatkezelő2 (Lebonyolító) info@clairandcurtis.com email címre vagy az Adatkezelő2 1024 Budapest, Retek utca 21-27. alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak az általuk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelők székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) előtt.

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelenSzabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Jelentkezőkés szereplők személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a kampányból való kizáráshoz vezet, ha a kampány lebonyolításához szükséges adatok törlését a kiválasztást előtt kérelmezi.

 

10.8. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

10.9. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.

Adatkezelők tájékoztatják az Érdekelteket, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook oldal tulajdonosa, , a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatos minden tevékenység kezelője, így a Facebook oldal kezelője, és a kapcsolattartásra megadott emailcím tulajdonosa és kezelője , a kapcsolattartás bonyolítója.

A fentiekre tekintettel Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.

Szervező mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://ceumed.hu/adatvedelem webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

Lebonyolító mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://clairandcurtis.com/wp-content/uploads/2021/11/Clairandcurtis_ADATVEDELMI_SZABALYZAT_A4.pdf

webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

 

Budapest, 2022.03.08.

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szervező